Bezpieczne pobieranie krwi u dzieci i dorosłych z wykorzystaniem skanera żył VeinFinder i stazy uciskowej z pompką próżniową Vacuderm

Pobieranie krwi to zabieg, który może być stresujący zarówno dla pacjenta, jak i dla osoby pobierającej krew. W przypadku dzieci, które często boją się igieł, może to być szczególnie trudne doświadczenie.

Aby pomóc zapewnić bezpieczne i bezbolesne pobieranie krwi, MedicalSpot oferuje skaner żył VeinFinder oraz Nowość - z pompką próżniową Vacuderm.

Skaner żył VeinFinder Q60  to urządzenie, które wykorzystuje technologię podczerwieni do wizualizacji żył. Dzięki temu osoba pobierająca krew może łatwo znaleźć żyłę, która jest odpowiednia do pobrania krwi.

Skaner żył VeinFinder jest szczególnie przydatny w przypadku dzieci i osób z problemami naczyniowymi, u których żyły mogą być trudne do zlokalizowania.

Staza uciskowa z pompką próżniową Vacuderm to urządzenie, które pomaga uwidocznić i utrzymać żyłę w miejscu podczas pobierania krwi. Pompka próżniowa tworzy podciśnienie, które powoduje, że krew płynie szybciej przez żyłę.

Staza uciskowa z pompką próżniową Vacuderm jest szczególnie przydatna w przypadku dzieci i osób z żyłami, które są trudne do nakłucia.

Jak działają skaner żył VeinFinder i staza uciskowa z pompką próżniową Vacuderm?

Po pierwsze, osoba pobierająca krew używa skanera żył VeinFinder, aby zlokalizować żyłę. Następnie, aby utrzymać żyłę w miejscu, aplikuje stazę uciskową z pompką próżniową Vacuderm.

Kiedy żyła jest już zlokalizowana i ustabilizowana, osoba pobierająca krew nakłuwa żyłę i pobiera krew.

Zalety wykorzystania skanera żył VeinFinder i stazy uciskowej z pompką próżniową Vacuderm.

* Pomagają w bezpiecznym i bezbolesnym pobieraniu krwi.
* Są szczególnie przydatne w przypadku dzieci i osób z ciemną karnacją lub żyłami, które są trudne do zlokalizowania.
* Skracają czas pobierania krwi.
* Zmniejszają liczbę powikłań związanych z pobieraniem krwi.

Podsumowanie

Skaner żył VeinFinder Q60  i staza uciskowa z pompką próżniową Vacuderm to nowoczesne urządzenia, które pomagają w bezpiecznym i bezbolesnym pobieraniu krwi. Są szczególnie przydatne w przypadku dzieci i osób z ciemną karnacją lub żyłami, które są trudne do zlokalizowania.